Apsis halvrund 13 m2

Alle telte er opstillet af Festgården som har uddannede teltmontører. Opstilling er inkluderet i prisen. Lejer kan ikke selv opstille teltene.

  • Der må ikke laves mad eller grilles i teltene
  • Alt der kan klistre må ikke påsættes teltdugen

Regler for telte SKAL læses af lejeren inden opsætning af teltet.

Prisen er inklusiv moms.