Privatlivspolitik

Privatlivspolitik2021-03-26T09:25:11+01:00

1. Festgården’s behandling af personoplysninger

I det følgende kan du læse hvordan Festgården behandler dine personoplysninger.

2. Dataansvarlig

Festgården er dataansvarlig og sikrer at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Kontaktoplysninger:

Festgården
Østerlundvej 8
8700 Horsens
Cvr. nr. 38274988

Tlf. nr. 76906600
E-mail: mail@festgaarden.dk

3. Hvilke oplysninger indsamles, og hvad skal de bruges til?

Vi indsamler, behandler og opbevarer generelt kun de personoplysninger, der er nødvendige for at servicere lejeaftalen med dig. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type personoplysninger, vi skal indsamle, eller det kan være for at opfylde eller sikre en retstilstand.

Personoplysningerne behandles med hjemmel i artikel 6 i persondataforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016).

3.1. Oplysninger i forbindelse med aftaleindgåelse

I forbindelse med indgåelse af en lejeaftale registrerer vi de oplysninger, som du selv afgiver til os i lejeaftalen m.v. Vi behandler disse oplysninger for at kunne administrere og betjene dig som lejer samt for at overholde gældende lovgivning. Det omfatter som udgangspunkt følgende oplysninger af lejer:

Kontaktoplysninger, herunder telefon nummer, navn, adresse og e-mail adresse.

4. Hvem har adgang til personoplysningerne?

Vores medarbejdere har adgang til at bruge personoplysninger. Dog kun i det omfang dette er nødvendigt for at kunne servicere dig som lejer eller for at overholde gældende lovgivning.
Personoplysningerne videregives alene til samarbejdspartnere, som arbejder for os, og har til opgave at varetage nødvendige funktioner for lejeforholdet.
Vi videregiver generelt oplysninger til følgende kategorier af samarbejdspartnere: IT-leverandør (hosting), bankforbindelse (med henblik på håndtering af betalinger), og underleverandører som er engageret af os.
Personoplysningerne vil ikke blive videregivet til samarbejdspartnere uden for EU.

5. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Personoplysningerne gemmes så længe du lejer hos os.

Efter lejeforholdet er ophørt, gemmes personoplysningerne såfremt det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, herunder hvidvaskloven, bogføringsloven og gældende databeskyttelseslovgivning. Dette indebærer, at personoplysningerne normalt gemmes i op til 10 år efter at lejeforholdet er ophørt.

6. Dine rettigheder

  • Du har ret til og få indsigt i og berigtiget de personoplysninger, som vi behandler for dig.
  • Du har ret til og få slettet de personoplysninger, som vi har registreret om dig. Ønsker du og få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme, eller nødvendige for, at vi kan betjene dig som lejer.
  • Ret til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format).
  • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandlingen herefter ophører, med mindre vi efter lovgivning er på at skulle behandle personoplysningerne.
  • Du har ret til en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, hvis du eksempelvis bestrider rigtigheden af oplysningerne, eller gør indsigelse mod behandlingen.

7. Klage

Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet via e-mail adressen: dt@datatilsynet.dk. Se yderligere kontakt oplysninger og mere om klage adgang her: www.datatilsynet.dk.

8.

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved væsentlige ændringer vil du modtage besked.