Hoppeborg

  • Blæseren skal bruge 230 V
  • Hoppeborgen fylder ca. 8 x 6 meter og er ca. 4 meter høj
  • Når den er opslået skal den fortøjes med pløkker og barduner
  • Der skal altid være en voksen der holder opsyn
  • Hoppeborgen må ikke stå i regnvejr
  • Nye regler for opstilling, læs dem her.

Prisen er inklusiv moms.