Telt 9×27 meter bred

Alle telte er opstillet af Festgården som har uddannede teltmontører. Opstilling er inkl. i prisen. Lejer kan ikke selv opstille teltene.

  • Gulv til teltet skal bestilles separat – Klik her for at se pris på teltgulvet
  • Der må ikke laves mad eller grilles i teltene
  • Alt der kan klistre må ikke påsættes teltdugen
  • For opstilling af telte kræves der minimum 50 cm hele vejen rundt om teltet. Husk at tage højde for udhæng/grene m.m.

Regler for telte SKAL læses af lejeren inden opsætning af teltet.

Prisen er inklusiv moms.